Produkcja

Czym jest szafa sterownicza?

Szafa sterownicza to konstrukcja złożona z rozdzielnicy i sterownicy niskonapięciowej, której zadaniem jest uporządkowanie przewodów i elementów sterowych, w celu ich łatwiejszej identyfikacji i naprawy. Obowiązkowym elementem zawartości każdej szafy, jest łącznik, umożliwiający jej szybkie odłączenie od pozostałych elementów obwodu elektrycznego.

Elementy mechaniczne, elementy funkcjonalne

Zawartość szafy sterowniczej można podzielić na dwa podstawowe rodzaje. Pierwszym z nich są elementy mechaniczne, których rolą jest podtrzymanie poszczególnych elementów obwodu i ich uporządkowanie względem obudowy i innych przewodów. Do grupy tej należą przede wszystkim szyny łączące, które są podstawą dla elementów wykonawczych mocowanych z wykorzystaniem dedykowanych zacisków.

Drugim, niezwykle ważnym elementem szaf sterowniczych, są układy wykonawcze. Najczęściej mają one charakter podzespołów zależności, które w stanie normalnym (brak napięcia na stykach) są otwarte, lub zamknięte. Do bardzo ważnych elementów wykonawczych zalicza się również szereg komponentów ochronnych, mających odłączyć zasilanie w przypadku wystąpienia przeciążenia, bądź też nadmiernej temperatury.

Systemowość układu

Szafy sterownicze (np. https://radiolex.pl/kategoria-produktow/szafy-sterownicze/) wymagają zastosowania zasad systemowości, która – na dodatek – podlega odrębnym przepisom monterskim. Zasady te w jasny sposób określają, jak należy montować poszczególne przewody, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo ludziom i poszczególnym komponentom. Bezpieczeństwo to opiera się przede wszystkim na przejrzystości montażu. Przykładowo, konstrukcja szafy wymusza na monterze pogrupowanie przewodów w wiązki.

Osobne łączenie kabli czerwonych, brązowych (czarnych), żółtozielonych i niebieskich, pozwala na ich łatwiejszą identyfikację i ewentualną wymianę. Poza tym uporządkowanie kabli eliminuje problem ich bezpośredniego wpływu na elementy wykonawcze, zarówno w kontekście izolacji elektrycznej, jak również ochrony przed negatywnym działaniem pola elektromagnetycznego. Mają one również bezpośredni wpływ na bezawaryjną pracę całości systemu, gdyż ułatwiają (i przyspieszają) czynności konserwacyjne.

Podsumowanie

Szafy sterownicze to kompletne rozwiązania elektryczne, których najważniejszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i instalacji elektrycznej a także ułatwienie ewentualnych napraw w ich obrębie. Niektóre z nich mogą mieć nawet konstrukcję prefabrykowaną, co znacznie przyspiesza proces ich montażu w obrębie większego systemu układów elektrycznych, sterowych i wykonawczych.

Comment here